Είδη Καπνιστού

Elf Bar Blue Razz

8.00

Είδη Καπνιστού

Elf Bar Blueberry

8.00

Είδη Καπνιστού

Elf Bar Coconut Melon

8.00

Είδη Καπνιστού

Elf Bar Cream Tobacco

8.00

Είδη Καπνιστού

Elf Bar Grape

8.00

Είδη Καπνιστού

Elf Bar Mango

8.00

Είδη Καπνιστού

Elf Bar Pink Lemonade

8.00

Είδη Καπνιστού

Elf Bar Strawberry Banana

8.00

Είδη Καπνιστού

Elf Bar Watermelon

8.00